Private Class2: Wedding / Event Class

Private for Wedding/Event Class

เป็นที่ทราบกันดีว่า ความต้องการใข้ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ อีเว้น งานแต่งมีความต้องการสูงขึ้น และไม่เพียงพอต่อตลาด คลาสนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถนำไปจัดดอกไม้ในสเกลงานที่ใหญ่ขึ้นได้ ด้วยเทคนิคเกาหลีที่ทำให้เป็นธรรมชาติ สอนจากความเข้าใจพื้นฐาน เพื่อให้นำไปปรับใช้ตามสถานการณ์จริงได้

คลาสสำหรับผู้ที่เป็นนักจัดดอกไม้อาชีพหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียน และต้องการความเป็นส่วนตัว ผู้เรียนจะได้ลงรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้นงาน สามารถออกแบบได้อย่างอิสระตามความต้องการและมีเอกลักษณ์ 

Bridal Bouquet

ช่อเจ้าสาว

 

 

 

 

 

Wedding Arch

ซุ้มแต่งงาน

 

 

 

 

 


🌟Preparing: การเตรียมดอกไม้สำหรับงานอีเว้น ให้ทน บานกำลังสวยเหมาะพร้อมใช้
🌷Structure: การทำโครงสร้างชิ้นงานใหญ่
🌷Flower&Foliage: การปูใบลงดอก ให้เห็นชัดทุกองศา
🌷Finishing การเก็บรายละเอียดงาน

 

Translate »