Vase…ให้แจกันดอกไม้เพื่อเติมเต็มทุกความรู้สึกดี คลิก…

Vase (แจกัน)

 

การมอบของขวัญในการแสดงความยินดี ก็มีหลายรูปแบบที่ต่างกันออกไป การใช้แจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีนั้น ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้เช่นกัน เพราะสามารถสื่อถึงความห่วงใย ความรัก ความเคารพนับถือที่เรามีต่อผู้รับอีกด้วย

แจกันดอกไม้นั้นไม่ใช่แค่เพียงมอบให้กันอย่างเดียว ผู้ที่ได้รับก็ยังสามารถนำไปประดับบ้านหรือห้องต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อีกด้วย เรียกได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับ ทั้งยังสามารถนำไปประดับความสวยงามในบ้าน หรือในที่ทำงานได้อีกด้วย

 

 

style as identity…

Translate »