ช่อดอกไม้ (Bouquet)

กระเช้าดอกไม้ (Basket)

แจกันดอกไม้ (Vase)

กระเช้าผลไม้ (Fruits Baskets)

กล่องดอกไม้ (Box)

ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial Flower)